PROSJEKTER

CAMPUS ÅS

LEHMANNS BRYGGE

CAMPUSPLAN NMBU 2019- 2040

JESSHEIM PANORAMA

KANTINE AKER SYKEHUS, BYGG 5

KAD AKER SYKEHUS, BYGG 2 OG 3

STORGATA 14-18

LEGEVAKT AKER SYKEHUS, BYGG 4-10

VIKINGTIDSMUSEET

VISJON FLYTENDE BYUTVIKLING

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG

MIDTSTULIA DRIFTSGARASJE

YOUNGSKVARTALET

MAMMOGRAFI AKER SYKEHUS, BYGG 2

MULIGHETSSTUDIE TVEDESTRAND

MIDTSTULIA REKRUTTERINGSANLEGG

SAGA TERRASSE

LIVSVITENSKAPSSENTER

KARL JOHANSGATE 6 B m/flere

MUNCH 2013

BODØ RÅDHUS

GANGBRO GLOMMA

SCENE SANDVIKA

SAGA SENTER

CAMPUS ÅS OMRÅDE ØST OG NORD

BYPLANVISJON JESSHEIM

HELHETSPLAN UMB 2010-2100

GANGBRO FLEKKEFJORD

MIDTSTUBAKKEN

ROSENKRANTZGATE 16/18

ANNE MARIES VEI 12B

PERMANENTEN

HOTELL ØRNEN

ASAK SKOLE

FORSVARETS LEDELSESBYGG

VØYENENGA UNGDOMSSKOLE

SYKEHOTELL RADIUMHOSPITALET

PARKERINGSHUS ULLEVÅL SYKEHUS

GANGBRO DAMSGÅRDSUNDET

GANGBRO SANDVIKA

NASJONALBIBLIOTEKET

HØYSKOLEN I AKERSHUS

HISTORISK MUSEUM

HYTTE HEGGENES

OE2 GENERASJONSBOLIG

BARNESENTERET ULLEVÅL SYKEHUS

LABORATORIEBYGG L6

LYSGÅRDSBAKKENE HOPPANLEGG

FESTIVALELEMENTER OL 1994

HOVEDKONTOR MULTICONSULT AS

HOVEDKONTOR KREDITKASSEN

LABORATORIEBYGGET ULLEVÅL

ØKAW ARKITEKTER AS ©