LABORATORIEBYGGET ULLEVÅL

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Status: Ferdigstilt
Periode: 1969-1976
Areal: 25.000 m2
Kostnad: 162 mill.(1978)
Prosjektteam: Odd Østbye, Tore Kleven, Øyvind Almaas

LabUlleval_prosjektbilde600_01

Bygget inneholder høyt spesialiserte laboratorier for bl.a. elektromikroskopi, mikrobiologi, virologi, patologi, samt dyrestaller og undervisningslokaler, kurssaler og auditorium.


Laboratoriene har forskjellige krav til planløsning og har store mengder tekniske installasjoner, noe som krevet et maksimalt fleksibelt bygg. Hver etasje er søylefri med alle tekniske føringer fra egen teknisk mellometasje. Konstruktiv oppbygging består av frittbærende fagverksdragere lagt opp mellom doble bæresøyler. Ytterveggen er en lett hud av glass og aluminium, skjermet mot sydsolen av frittstående faste aluminiumslameller. Alle innervegger og himlingselementer er i moduler tilrettelagt for utenpåliggende montasje av lakkerte stålledd i 6 klare farger, innbyrdes samstemt og fordelt etter et system så «intet rom er likt».
Den store grad av fleksibilitet ble utnyttet både under prosjektering, bygging, innredning og i de senere år også ved nyinnredning.

LabUlleval_prosjektbilde900_02

LabUlleval_prosjektbilde900_03

LabUlleval_prosjektbilde900_04

lab_026_043