NASJONALBIBLIOTEKET

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS
Status: Ferdigstilt
Periode: 2003-2005, 2009-2010, 2013
Program: Rehabilitere antikvarisk fredet nasjonalbibliotek
Areal: 15.500 m2
Kostnad: ca 300 mill
Kontrakt: Totalentreprise
Prosjektteam: Rolf Erik Wahlstrøm, Elisabeth Edin Ruge, Håvard Iversen, Mirjam Svaboe Steinsvik, Benedicte Bjerke, Fredrik Larsson, Tom Wike, Torstein Ødegård, Åse Sandvik, Erlend Kvarekvål
Foto: Jiri Havran

nasjonalbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Oslo ble oppført i 1913, tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen. Bygningen var i bruk som universitetsbibliotek frem til 1989, da de flyttet til nytt bygg på Blindern. Fra samme tid overtok nyopprettede Nasjonalbiblioteket bygningen på Solli Plass.


Bygningen har store, flotte arealer for publikum. I vestibylen er det takdekorasjoner av Emanuel Vigeland, datert 1913. I Nasjonalbibliotekets trappehall finnes tre store frescomalerier som samlet illustrerer Voluspå, utført i 1933 av Axel Revold og Per Krohg. På grunn av lite tidsmessige arealer ble det satt i gang en omfattende rehabilitering og ombygging av bygningen. Arbeidene ble ferdigstilt i 2005. Bygningen har gjennomgått en fullstendig utvendig og innvendig ombygging og renovering. Den eksisterende bygningen hadde tildels veldig lave etasjehøyder, og bygningen hadde ikke tilfredsstillende tekniske anlegg.
Det er innpasset nye heiser, hovedsjakter og tekniske installasjoner. Etter restaurering tilfredsstiller bygningen alle tekniske krav til moderne arbeidsplasser. Flere etasjer har blitt fjernet for å kunne øke etasjehøydene på de enkelte plan. Det er lagt inn nye betongdekker og søyler innenfor eksisterende fasader. Hele takflaten er restaurert og istandsatt. ØKAW Arkitekter står også ansvarlig for alle interiørarbeider. Alle arbeider er utført i nært samarbeid med Riksantikvaren.

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket

nb02

nb03

nb04

nb01

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket