VISJON FLYTENDE BYUTVIKLING

Oppdragsgiver: ØKAW AS Arkitekter MNAL/ Dr. Techn. Olav Olsen AS / Bygg uten grenser
Program: Ideskisse
Samarbeid: Dr Techn Olav Olsen AS
Prosjektteam: Tom Wike, Unni Alstad

Byutvikling regulering

Boliger på svai er en ideskisse for hvordan Oslo eller andre norske byer kan vokse til vanns. Skissene viser en flytende bydel med kontorer, servicetjenester, parker og boliger. Enheter som kan kobles sammen og skape nye bærekraftige og fleksibel bysamfunn nært knyttet til annen infrastruktur. Kort sagt en kortreist byutvikling.


ØKAW AS Arkitekter deltar i et stort internasjonalt arbeid i regi av fib med tittelen «Concrete structures in marine environment». fib (International Federation for Structural Concrete) er en global non-profit organisasjon som arbeider for å videreutvikle teknikk, lønnsomhet, estetikk og miljøegenskaper for betongkonstruksjoner.
Dette prosjektet er ledet av Dr Techn Olav Olsen AS som er et helnorsk selskap som i sin tid var med å utvikle de første norske flytende oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Selskapet er i dag involvert i en rekke prosjekter rundt om i verden som involverer flytende konstruksjoner. Ved å overføre den kunnskap de har bygget opp i offshoremarkedene, ønsker selskapet å bidra til framtidsrettet og klimatilpasset byutvikling.

Bygg uten grenser

natt

Bolig på Svai 4

Bolig på Svai 5