PARKERINGSHUS ULLEVÅL SYKEHUS

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Ullevål universitetssykehus
Status: Ferdigstilt
Periode: 2006
Program: Parkeringshus med helikopterdekke
Areal: 10 000 m2
Kostnad: 70 mill.
Prosjektteam: Øyvind Almaas, Øystein Midtbø, Anna Slungaard Berg, Marte Tørnqvist Strand, Alexandra Elstner
Foto: Jiri Havran

Parkeringshus_prosjektbilde600_01

Nytt parkeringshus på Ullevål universitetssykehus er innpasset på en smal tomt mot ringvei 2 i et fredet bygningsmiljø. P-huset inneholder 325 p-plasser, landingsplattform for helikopter og ambulansesentral. Byggets vertikalkommunikasjon er plassert i et tilknyttet tvillingtårn med separat båreheis og har direkte broforbindelse til sykehusets akuttmottak.


Som et moderne svar på sykehusets teglarkitektur fra begynnelsen av 1900-tallet er p-huset kledt med fargetilpassede terracottaelementer.
Byggets åpne fasader og negative glasshjørner ivaretar åpenhet og gode dagslysforhold. Parkeringshuset gjentar administrasjonsbyggets massive granittsokkel og gesimslinje. Terrakottakledning og silketrykt glass har en underliggende høydemodul tilpasset byggets etasjehøyde og teglforbandt.
Riving av vaktbod i tilknytning til administrasjonsbyggets tårn, rehabilitering av tårnets sokkel og etablering av ny hovedadkomst til sykehuset inngikk i prosjektet.

Parkeringshus_prosjektbilde900_03

Parkeringshus_prosjektbilde900_05

Parkeringshus_prosjektbilde900_07

ull02
ull03
ull04
ull01