GANGBRO FLEKKEFJORD

Plassering: Flekkefjord
Oppdragsgiver: Flekkefjord kommune
Status: 2. premie arkitektkonkurranse
Periode: 2012
Samarbeid: Dr.techn Olav Olsen AS, FHECOR Ingenieros Consultores
Prosjektteam: Tom Wike, Øystein Midtbø, Helle Dalen Sørgård, Nicca Gade Christensen, Jeppe Willumsen Karnfjord, Anne Stine Reine

gangbro flekkefjord

Konkurransen om ny gangbro over Flekkefjords elveutløp.


På Sundesiden av Flekkefjords elveutløp foregår fortiden betydelig byutvikling. Likeledes foreligger planer for fortetting og oppgradering av bykjernen med bl. a. nytt kultursenter. Som bindeledd mellom de to bydelene har kommunen ønsker om en ny moderne gangbro av høy arkitektonisk kvalitet, beliggende mellom Tollbodbrygga i vest og Felleskjøpet i øst. Vår ambisjon for broen var å skape en «by-installasjon» som i tillegg til sitt funksjonelle formål vil fremstå som en attraksjon både i hvilende og aktiv tilstand.
Gjennom broens særegne form og konstruktive prinsipp skapes et oppholdssted midt i elveløpet. En pir fra hver landside møtes i sjøen, legger seg ved siden av hverandre som japanske «stepping stones» og danner et plassrom med sittebenker over seilleden, der landkrabbene hilser det lokale småbåtfolket.Når alarmen går og broen åpnes for større seiltrafikk transformeres plassen til to seil som reiser seg som KRYSSENDE HALSER og fremstår som en bevegelig kunstnerisk installasjon i elverommet. Gjennom artikulert utforming i helhet og detalj var vårt mål at KRYSSENDE HALSER skal fremstå som en attraksjon for Flekkefjord by.

flekkefjordsituasjonsplan1
flattnatt apen bro AS
4a
5a