HØYSKOLEN I AKERSHUS

Plassering: Lillestrøm
Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS
Status: Ferdigstilt
Periode: 2002-2003
Areal: 9.000 m2 (nybygg) 16.900 m2 (ombygging)
Kostnad: 200 mill.
Samarbeid: HRTB Arkitekter
Prosjektteam: Øystein Midtbø, Torstein Ødegård, Mirjam Svaboe Steinsvik, Fredrik Larsson, Siv Hofsøy
Foto: ØKAW

HoyskoleAkershus_prosjektbilde600_01

Høgskolen i Akershus er en samlokalisering av fire eksisterende utdanningsmiljøer: yrkesfaglærerutdanningen for ernæringsfag ved Stabekk, sykepleierutdanningen på Lørenskog, vernepleierutdanningen på Emma Hjorth, Sandvika og produktdesignutdanningen ved Blaker. Den nye skolen har ca. 2000 studenter og 230 ansatte.


Telenors tidlige forskningsbygg på Kjeller er utgangspunktet for prosjektet. Eksisterende byggningsmasse er rehabilitert og ombygd. Nybygg består av sentralhall med bibliotek, auditorier, IKT-avd, pedagogiske verksteder og tre paviljongbygg med verksteder.
Som svar på brannkrav, framdrift og smidighet ble det valgt prefabrikerte konstruksjoner. Stålsøyler fylt med betong, betonghulldekker og sandwich fasadeelementer. Det store samlende taket med overlys har limtrebjelker og lettakselementer. Kort byggetid stilte store krav til gjennomføring og prosjektering.

HoyskoleAkershus_prosjektbilde900_02

HoyskoleAkershus_prosjektbilde900_03