LEGEVAKT AKER SYKEHUS, BYGG 4-10

Plassering: Aker Sykehus
Oppdragsgiver: OUS, Rammeavtale
Status: Ferdigstilt 2012
Areal: 710m2
Kostnad: 15 mill.kr.
Prosjektteam: Ryoko Austigard, Øystein Midtbø, Mirjam Svaboe Steinsvik, Turid Hale
Foto: Tove Lauluten

TLauluten__T5B3086_WEB-72dpi

Revitalisering av lokaler for bruk som Legevakt av Helsearenea Aker.


I forbindelse med samlokalisering av legevaktbasene på Linderud og Ryen ble lokalene til akuttmottaket på Aker revitalisert. Det sentrale fellesrommet har hovedvekt på orientering, oversikt, sikkerhet og dagslys. Det er etablert møblering med publikumstilbud som ekspedisjon, vannposter, ventesoner og toaletter.
Eksisterende bruksrom er gjenbrukt og knytter seg til torget med en fordeling som gjenspeiler arbeidets art. Enkelte funksjoner er videreført som fremtidig beredskap, som luftsmitteisolat. Personalavdelingen er skjermet som egen fløy og gir mulighet til fleksibel bruk i overgangen til ventesoner.

TLauluten__T5B3084_WEB-72dpi

TLauluten__T5B3097_WEB-72dpi

TLauluten__T5B3099_WEB-72dpi

TLauluten__T5B3085_WEB-72dpi