KARL JOHANSGATE 6 B m/flere

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Olav Thon Gruppen
Status: Ferdigstilt
Periode: 2009-2013
Program: Bolig og næring
Areal: Nybygg: 2.000 m2 Ombygging: 6.000 m2
Kostnad: 120 mill
Kontrakt: Totalentreprise
Prosjektteam: Tom Wike, Torstein Ødegård, Hanne Sørbø, Catherine Bryhn, Nicca Gade Christensen
Foto: Jiri Havran

karl johan

Prosjektet omfatter 4 eiendommer sentralt på Karl Johans gate. Tidlige studier av et større kjøpesenter var ikke forenlig med verneinteressene for eiendommene. Det ble i stedet lagt vekt på boliger for vitalisering av Kvadraturen i tråd med myndighetenes ønsker.


Frontbyggene mot Karl Johans gate/Skippergata ble rehabilitert med forretninger på de to nederste etasjer, mens bakgårdsbebyggelsen ble revet og erstattet med et løftet gårdsromsdekke for de overliggende boligetasjene.
Dronningens gate 32 ble revet og det er her oppført et nybygg med inngang og fordeling til boligene i hele komplekset. Arbeidet er utført i samarbeid med antikvariske myndigheter.

kj01

kj02

kj03

kj04

kj3037