HOVEDKONTOR MULTICONSULT AS

Plassering: Lysaker
Oppdragsgiver: Fornebuveien ANS
Status: Ferdigstilt
Periode: 1987
Areal: 8.500 m2
Kostnad: 90 mill kr. (1987)
Prosjektteam: Odd Østbye, Tore Kleven, Øyvind Almaas, Tom Wike, Stein Halvorsen
Foto: ØKAW AS

multikonsult


De tre halvsirkulære byggende utgjør 1. byggetrinn og representerer ca. 30% av en større reguleringsplan. Bygningsmassen er løst opp i mindre enheter, for å muliggjøre etappevis utbygging og lette fremleie og tilpassing til eiendomsgrenser og nabo-bygninger. Anlegget er tre ledd i en sammenlenket bebyggelse som danner lydmur mot Drammensveien. Hvert ledds plassering er bestemt av de stedlige forhold og de tilstøtende enheter. Kontorenheten består av en halvrund og en rett side som et sentralt fellesrom med en teknisk kjerne.
Hovedkonstruksjonen er søyler/dekk-konstruksjon i plasstøpt betong. Fasaden er forblendet med tegl som er båret på stålkonstruksjon festet i betongdekkene og muliggjør kontinuerlige, horisontale vindusbånd. Skilleveggene mellom de enkelte kontorene har glassfelter i samme høyde som vinduene nærmest fasaden. Denne løsningen bidrar til at arbeidsplassene fremstår lette, luftige og med godt dagslys. Allmennbelysningen i kontorene ivaretas av spesialutviklet uplightarmatur for metallhalogenlamper.

multi01

multi02

multi03