BODØ RÅDHUS

Plassering: Bodø
Oppdragsgiver: Bodø kommune
Status: Arkitektkonkurranse
Periode: 2013
Areal: 11.000 m2
Samarbeid: Grindaker as Landskapsarkitekter, Dr.techn Olav Olsen AS, Zenisk AS, Context AS
Perspektiver og modell: ØKAW AS
Prosjektteam: Tom Wike, Erlend Kvarekvål, Nicca Gade Christensen, Unni Alstad, Mathias Tvedt, Margrethe Maisey, Ingri Heggebø
Foto: ØKAW AS

bodoradhus

INNSIKT OG UTSYN. Prosjektets overordnede ide er å skape et rådhusanlegg som demonstrerer det moderne demokratiets transparens og åpenhet gjennom tilgjengelighet, tilbud og synliggjøring, et interaktivt sted for hele Bodøs befolkning.
Den arkitektoniske løsning er søkt gjennom en ny bygningskropp som ved sin form samler eksisterende bygg, nye funksjoner, inne -og uterom under ett felles tak.
Slik kan Rådhuset fremstå som en funksjonell enhet der nytt og gammelt fremhever hverandre og samtidig spiller sammen til en arkitektonisk helhet.


Form og uttrykk

Nybyggets form og uttrykk er et resultat av byggets konstruksjon der diagonalenes betydning er fremtredende. Temaet gir assosiasjoner til tradisjonelt bindingsverk og fiskehjell, og tar opp i seg motiver fra rådhusets dekorasjoner og vinkler fra omkringliggende skråtaksbebyggelse. Skråvinklene er videreført i fasadenes underdelinger til vinduer og tette panelfelt, og bidrar til nybyggets særegne karakter.

Energiøkonomiske løsninger

Ut fra en energi- og miljøeffektiv løsning er bygningsformen utviklet med tanke på å minimere varmetap, termisk sonedeling og valg av tekniske løsninger for å sikre en energieffektiv drift av nytt bygg og eksisterende bygningsmasse.

interior2560x1600_22

Bodomodellfotos001Sort

Fasade nord.dgn

første etasje