BARNESENTERET ULLEVÅL SYKEHUS

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Ullevål Sykehus
Status: Ferdigstilt
Periode: 1999
Program: Barnesenter (13.600 m2)
Prosjektteam: Øyvind Almaas, Øystein Midtbø, Tom Wike, Hanne Sørbø

Barnesenteret

Bygningen inneholder blant annet sengeposter, infeksjonsavdeling, intensivavdeling, akuttmottak, poliklinikk, og kuvøseavdeling. Klinikken er et 120 meter langt bygg med 4 etasjer over bakken, og inngår i sykehusets Kvinne- og barnesenter. Det er forbundet til Kvinneklinikken og Behandlingsfløyen via to broer og to kulverter. Bygningen deles i to av et sentralt inngangsparti som henvender seg mot Thulstrups gate. Det er lagt til rette for et fremtidig nytt byggetrinn på sydøstsiden av kirkeveien.


Prosjektet innebar store arkitektfaglige utfordringer. Barneklinikkens nybygg skal forene strenge krav til funksjonell effektivitet og høyt teknologisk nivå med barnets behov for trygghet, stimulans og menneskelig målestokk.
Bygningen er utført med hovedbæresystem og dekker i prefabrikert betong. Fasader er utført med fyllende elementer i tegl og glass, og har med seg elementer som gir assosiasjoner til det gamle Ullevål.

UB01

UB02

UB03

Barnesenteret