GANGBRO SANDVIKA

Plassering: Sandvika
Oppdragsgiver: Bærum kommune
Status: 1. premie arkitekturkonkurranse
Periode: 2006
Samarbeid: Grindaker as Landskapsarkitekter, Dr.techn Olav Olsen AS, Kunstner Jon Gundersen
Prosjektteam: Tom Wike, Nicca Gade Christensen
Foto: ØKAW AS, Ole Krognes

gangbro sandvika

Konkurranse om ny gangbro over Sandvikselva, samt oppgradering av elvefronten og tilstøtende veier og gatetun.


Den nye gangbroen er todelt og symboliserer de to bydelers spennende møte ved at hver av dem sender sitt broelement over til motsatt side. Midtveis over elven krysses bevegelsen og den konstruktive utformingen ivaretar den horisontale bevegelsen fra plass til plass, samtidig som trappene knytter direkte forbindelse mellom de to elvebreddene. Broens grep består i å artikulere aksen mellom to nye fokuspunkter på «Stjerneplassen» i vest og krysset gågaten/Kinoveien i øst. Her plasseres to steinskulpturer som fokuspunkter i hvert sitt vannbasseng der begge sender vannet i artikulerte renner ned mot elven.
Vannrennen legges i aksen slik at denne både er aksentuert og nøytralisert ved at menneskenes bevegelser foregår til side for sentralaksen. Kun i overgangsledddet midt på broen krysses aksen. Den rytmiske bevegelsen påvirker til en retningsforandring som sender blikket oppover og nedover elven og understreker momentet ved kryssing av akse og elv.Kunstnerisk bearbeidelse av belegning og vann ved Jon Gundersen..

SANDVIKA2D
DSC_0042
DSC_0047