LYSGÅRDSBAKKENE HOPPANLEGG

Plassering: Lillehammer
Oppdragsgiver: LOOC
Status: Ferdigstilt
Periode: 1992-1993
Kostnad: 118 mill. kr
Prosjektteam: Atle Røvig, Tom Wike, Hanne Sørbø, Rob Greenwood, Rolf Erik Wahlstrøm
Foto: Jiri Havran, ØKAW Arkitekter, m. fl.

Lysgardsbakkene_prosjektbilde600_01

Anlegget består av arenaer for hopp i normal- og stor bakke samt åpnings- og avslutningsseremonier med tilhørende tribuner for 40.000 tilskuere. Under prosjekteringen ble det lagt vekt på at det store terrenginngrepet ikke skulle hindre fortsatt jordbruksdrift på Lysgård. Det ble sett som avgjørende for byens identitet at kulturlandskapet fortsatt skulle strekke seg helt inn mot sentrum i Lillehammer. Under anleggsarbeidene ble matjorden skuffet til side på nær 300 mål innmark før 280 000 m3 med sprengstein ble deponert nedenfor bakkene. Senere ble matjorden lagt på plass og vanningsanlegget remontert.


I tilknytning til bakkene er oppført 800 m2 permanente bygninger. Det ble i tillegg lagt til rette for 7.500 m2 provisoriske bygninger og telt under de Olympiske Vinterlekene på Lillehammer i 1994. Mange av provisoriene er ennå ikke fjernet.
Sør for hopparenaen er det innpasset riksanlegg for Freestyle med bakker for hopp, kulekjøring og trickkjøring.
Anlegget ble tildelt Betongelementprisen for 1992, Betongtavlen for 1993 og IAKS Award Silver Medal 1997.
I 2007 ble den store Lysgårdsbakken (HS 138) modernisert. Bakkeprofilen ble endret i henhold til gjeldende regler. Samtidig ble det montert plast i underbakken og porselensspor i tilløpet, slik at begge bakker nå er utstyrt for sommerhopping. Det blir hoppet ca. 100.000 skihopp i anlegget i løpet av et år, jevnt fordelt på sommer og vinter.

Lysgardsbakkene_prosjektbilde900_02

Lysgardsbakkene_prosjektbilde900_03

<Lysgardsbakkene_prosjektbilde900_04

Lysgardsbakkene_prosjektbilde900_05

Lysgardsbakkene_prosjektbilde900_06

Lysgardsbakkene_prosjektbilde900_07