LIVSVITENSKAPSSENTER

Plassering: Gaustadbekkdalen
Oppdragsgiver: Statsbygg
Periode: 2014
Program: Forskning og undervisningsbygg for Universitetet i Oslo
Areal: Ca. 65 000 m2
Samarbeid: LPO,Nyrèns, Multiconsult, Hjellnes Consult.
Prosjektteam: Tom Wike, Sturla Sandsdalen.

livsvitenskapssenteret

Våren 2014 ble ØKAW Arkitekter prekvalifisert sammen med LPO Arkitekter, Nyréns Arkitektkontor, Multiconsult og Hjellnes Consult til å delta i begrenset konkurranse om nytt Livsvitenskapssenter for Universitetet i Oslo.


Bygningen skulle romme fakultetene til Livsvitenskap, Kjemi og Farmasi. Det var et sterkt ønske om at forskning og undervisning skulle utfolde seg på tvers av fakultetene og gi mulighet for konvergens. Programmet var komplisert med blandt annet mye diagnostisk utstyr med strenge avstandskrav til indre og omliggende funksjoner. Tomten hadde også sine klare utfordringer.
Et eksempel på dette var at reguleringen krevde begrenset bygningshøyde midt over tomten for å gi utsikt fra porten på Gaustad Sykehus ned til fjorden mellom eksisterende bygningsvolumer på Blinderen, samt forholde seg til retning og struktur i eksisterende universitetsanlegg.
Prosjektet vårt ble dessverre ikke utvalgt til videre forhandlingsrunder med Statsbygg.

Inne

Inne2

Inne3

3D illustrasjoner er laget av Erik Andersson / Nyréns Arkitektkontor.