LABORATORIEBYGG L6

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Statsbygg
Status: Ferdigstilt
Periode: 1993-1995
Program: Felles laboratoriebygg
Areal: 13.200 m2
Kostnad: 221 mill. kr.
Prosjektteam: Øyvind Almaas, Tom Wike, Atle Røvig, Øystein Midtbø, Rolf Erik Wahlstrøm, Erik Lind, Anne Underhaug, Annema Selstrøm, Hanne Sørbø, Kristin Østigård, Ingerid Helsing Almaas, Ingolf Westbø, Simon Ewings
Foto: Jiri Havran, ØKAW Arkitekter

L6_prosjektbilde600_01

Anlegget består av en 120 meter lang rektangulær laboratorieblokk og et åtte kantet kontorbygg, forbundet med et kommunikasjonstårn av heiser og trapper.
Laboratorieblokken inneholder fem etasjer med høyt spesialiserte og fleksible laboratorier med forskjellige krav til utrustning. En etasje rommet opprinnelig lokaler for vaksineproduksjon med ulike nivåer for renhet og store krav til tekniske installasjoner. Denne avdelingen forsynes teknisk fra en gangbar mellometasje.


For å innpasse forskjellige brukere med ulike krav til funksjonelle løsninger ble det nødvendig å tilstrebe størst mulig grad av fleksibilitet. Dette gjelder både planløsninger og systematisering og innpassing av omfattende og avanserte tekniske anlegg, som igjen har diktert valg av hovedkonstruksjon og bruken av prefabrikerte betongelementer. På tvers av bygget med avstand 14,25 meter spenner U-formete dragere som inneholder byggets avløpssystem. I byggets lengderetning spenner DT-elementer som mellom stegene har plass for alle tekniske hovedføringer. Kontorbygget har også utvendig synlig søyler. Etasjeskiller er konstruert med et system av dragere og plattendekker.
Alle synlige betongelementer er støpt i syrevasket konstruksjonsbetong med spesialtilslag og hvit sement. Utfyllende fasadesystem er laget som prefabrikerte elementer i natureloksert aluminium og herdet glass med silketrykket lyse striper i de tette partier. Teknisk rom og vertikale sjakter er forblendet med tegl. Målsettingen med materialvalget har vært å skape en tilhørighet til eksisterende viktige bygninger i området, som Lovisenberg kirke og Odontologisk fakultet.
Anleggets arkitektoniske hovedtema er fortellingen om dets konstruktive oppbygning.
I 1995 ble Lovisenberggate 6 tildelt Betongelementprisen.

L6_prosjektbilde900_02

L6_prosjektbilde900_03

L6_prosjektbilde900_04

L6_prosjektbilde900_05