MAMMOGRAFI AKER SYKEHUS, BYGG 2

Plassering: Aker Sykehus
Oppdragsgiver: OUS, Rammeavtale
Status: Ferdigstilt 2013
Areal: 480m2
Kostnad: 12 mill. kr.
Prosjektteam: Ryoko Austigard, Øystein Midtbø, Mirjam Svaboe Steinsvik, Turid Hale
Foto: Tove Lauluten

TLauluten__T5B3037_WEB-72dpi

Ombygging og oppussing av lokaler for Mammografi.


Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om røntgenundersøkelse av brystene (mammografi) annethvert år. Målsettingen for programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Som en del av samhanlingsreformen til helsevesenet er eksisterende laboratorier ombygget til Mammografiscreening i del av bygg 02 plan U1 på Aker sykehus. Inngang Nord er adkomst til flere avdelinger og organiseringen av inngangssonen må håndtere stor trafikk.
For å skjerme ventende pasienter og for å definere avdelingens venteareal og ekspedisjon, benyttes romdelende møbler. Mammografien utstyres med 3 laber, hvor hver lab har kapasitet til screening og konsultasjon av to pasienter samtidig. Det var en målsetting å gi lokalene god funksjonalitet, klare logistikkegenskaper og en identitet tilpasset enheten. Videre er det lagt vekt på å styrke fellesarealene og ivareta universell utforming i tråd med retningslinjene for Helsearena Aker.

TLauluten__T5B3028_WEB-72dpi

TLauluten__T5B2997_WEB-72dpi

TLauluten__T5B3015_WEB-72dpi

dobbel02