LEHMANNS BRYGGE

Plassering: Drøbak
Oppdragsgiver: Olav Thon Gruppen
Status: Rammetillatelse
Areal: 4.150 m2
Prosjektteam: Tom Wike, Øystein Midtbø, Torstein Ødegård, Hanne Sørbø, Rasmus Jørgensen, Mirjam Svaboe Steinsvik, Ryoko Austigard, Fredrik Pedersen, Tone Andreassen, Unni Alstad, Kristján Karl Kristjánsson, Mette Berg Maastad

Drøbak Lehmanns brygge 2016

Boligprosjekt med 14 leiligheter i Drøbak


Målsettingen for prosjektet har vært å skape et vakkert og attraktivt boligprosjekt med en klar identitet, som ved volumoppbygging, dimensjonering,
utforming og materialbruk innlemmes i den eksisterende bebyggelse på en harmonisk og pirrende måte, samtidig som omgivelsenes krav og forutsetninger er ivaretatt.

1471-02-THO-e-01_corner_R01

1471-02-THO-e-05_overview_R01