KANTINE AKER SYKEHUS, BYGG 5

Plassering: Aker Sykehus
Oppdragsgiver: OUS, Rammeavtale
Status: Ferdigstilt 2016
Areal: 165 m2 og 110m2 terrasse
Kostnad: 10.7 mill.kr.
Prosjektteam: Ryoko Austigard, Øystein Midtbø
Foto: Tove Lauluten

TLauluten__T5B3054_WEB-72dpi

Etablering av kantine for ansatte, pasienter og pårørende på Aker sykehus.


Som del av Samhandlingsreformen med fokus på forebygging og samarbeid mellom ulike ledd i helsetjenesten er det etablert kantine På Aker sykehus. Målet var å skape et sentralt treffpunkt for faglig synergi, styrking av sosiale relasjoner og mulighet for kurs og møteromstilbud. Bygg 05 ble oppført i perioden 1919-1925 i regi av arkitekt Victor Nordan. Bygningene ble reist i bærende tegl med støpte dekker og takkonstruksjoner i skurlast med skifertekking. Deler av bygningsmassen på Aker sykehus står oppført på Byantikvarens gule liste over verneverdige bygg og anlegg. Kantinen er etablert i dialog med Byantikvaren.
Tiltak /funksjoner i prosjektet:
-Kantine for tilberedning av kaldmat og oppvarming av ferdigmat
-Disponibelt areal ca 165 m2 inne – 110 m2 ute
-Nytt ventilasjonsanlegg
-Kjøl og fryserom og hygienekrav etableres i h.h.t mattilsynets retningslinjer
-Brannteknisk oppgradering
-Fasadeendring -dør og terrasse
-Tilgjengelighet for alle

TLauluten__T5B3062_WEB-72dpi

TLauluten__T5B3063_WEB-72dpi

dobbelt Kantine

TLauluten__T5B3049_WEB-72dpi

TLauluten__T5B3064_WEB-72dpi