ASAK SKOLE

Plassering: Skedsmo kommune
Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS
Status: 2. premie arkitektkonkurranse
Periode: 2009
Areal: 6.500 m2
Perspektiver og modell: ØKAW AS, Ole Krognes
Prosjektteam: Tom Wike, Øystein Midtbø, Hanne Sørbø, Margrethe Maisey, Nicca Gade Christensen

asaken

Konkurranse om utforming av barne- og ungdomskole, samt barnehage i Skedsmo kommune


Asak skole ligger i dag idyllisk til i overgangen mellom bølgende åkerlandskap og kupert skogsterreng. Kvaliteter på tomten må ivaretas, videreføres, og om mulig forsterkes i organiseringen av en ny skolen. Det nye skoleanlegget er organisert som en lineær landsbystruktur med definerte bygg på hver side av en overdekket hovedgate parallelt med veien og skogen. Hovedgate i tomtas lengderetning innlemmer nivåforskjellen i gaterommet. Tverrgatene ivaretar adkomster og siktlinjer mellom adkomstsiden og skogen.
Det langstrakte skoleanlegget er utformet med myke og rette linjer. Fasadene mot skoletorget består av krumme linjer i kontrast til den rektangulære linjeføringen i svømmehall, gymsal, gamle skolen og murene på skoletorget. Fasadene mot øst beskriver en rett line mot terrengets og skogens naturgitte former. De gjennomgående tverraksene bidrar til å strukturere og sonedele skolens funksjonelle arealer inne og ute. Undervisningsbyggene langs skolegata henvender seg mot skogen i øst, mens bibliotek og administrasjon åpner seg mot skoletorget og uteleken mot vest. Barnehagen ligger ytterst i sør med gode og solrike utearealer.

FASADE_VEST.pdf
FASADE_ØST.pdf
ENDELIG ASAK OVERSIKT
ENDELIG ASAKTORGET
ENDELIG SKOLEGATA