PERMANENTEN

Plassering: Bergen
Oppdragsgiver: Dextra Musica
Status: Ferdigstilt
Periode: 2009-2010
Kostnad: 1 mill (Forsikringssum 800 mill)
Prosjektteam: Tom Wike, Nicca Gade Christensen
Foto: Dag Fosse, Dextra Musica

instrumentutstilling

Oppdraget var å designe en utstilling for Dextra Musicas instrumentsamling, samt noen av verdens ypperste instrumenter, i forbindelse med feiringen av Ole Bulls 200 års jubileum under Festspillene i Bergen våren 2010.


Utstillingsteknisk var målet å fremheve instrumentenes iboende og forskjelligartede kvaliteter. Presentasjonsformen gjorde at hele instrumentet kunne studeres i detalj og sammenlignes med de øvrige.
Monterne i betong, stål og glass, samt utstillingslokalet, ble holdt i en behersket skala av gråtoner for å fremheve instrumentenes varme fargetoner og myke linjer.
En samlende ellipse malt på gulvet organiserte instrumentene i en overordnet orkestral helhet. Det ble stilt ekstreme krav til sikkerhet, temperatur og lufttetthet. Fotografier av Tom Sandberg bidro til en ytterligere nyansering av helheten.

per288

per289

per290

per291

per292

Instrumentutstilling

per04

per01

per02