BYPLANVISJON JESSHEIM

Plassering: Jessheim
Oppdragsgiver: ROM Eiendom AS
Status: Skisseprosjekt
Program: Stasjonsområdet
Prosjektteam: Tom Wike, Hanne Sørbø, Erlend Kvarekvål, Dag Melhus,

Byplanvisjon Jessheim

ØKAW Arkitekter hadde nylig vunnet arkitektkonkurransen om Saga Senter, det første steget over jernbanen i en utvikling av området Dampsaga. Dette var starten på Byplanvisjon Jessheim.


Visjon 1.
ØKAW vinner ny konkurranse om Saga Terrasse, mer boligutvikling langs jernbanen. Gjennom konkurransen viser ØKAW uoppfordret en skisse til utvikling av tilstøtende områder kalt Saga Service, Saga Haven, Saga Nord og Saga Kroken.
Visjon 2.
ØKAW utarbeider en større helhetsplan for Jessheim sentrum som inkluderer sentrumsområder på begge sider av jernbanen.
Visjon 3.
Den store byplanvisjonen viser et utvidet sentrum med en omsluttende matevei og et gjennomgående diagonalt parkdrag, helhetlig bystruktur og opp til 6 mulige høyhus som ‘portstolper’ ved byens hovedadkomster.

situasjonsill_

Visjon 1

Byplanstudie Jessheim-m overgang_web

Visjon 2

Byperspektiv Jessheim Ole Krognes

Visjon 3