HOVEDKONTOR KREDITKASSEN

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Kredittkassen
Status: Ferdigstilt
Periode: 1985-1989
Program: Kontor
Areal: 34.000m2
Kostnad: 387 mill kr. (1987)
Samarbeid: Lund & Slaatto AS
Prosjektteam: Odd Østbye, Tore Kleven, Øyvind Almaas, Tom Wike, Atle Røvig, Hanne Sørbø, Øystein Midtbø, J.Ellis, L. Fjerdingren, J.H. Fuglu, R. Greenwood, J. Hansen, O. Kalviknes, H. Kårstein, E. Lind, E. Løvestakken, T. Nærø, K. Taidal, I. Westbø

kredittkassen


“Et avgjørende utgangspunkt for prosjektet har vært at Middelthunsgt. 17, en verksted- og kontorbygning fra 1895, skulle bevares og inngå i Kreditkassens nye hovedkontor. Denne forutsetningen medfører klare bindinger for oppgaven, men byr også på muligheter til å etablere spennende konstellasjoner mellom gammelt og nytt. Disse mulighetene er vel ivaretatt og utviklet til et rikt og uttrykksfullt bygningskompleks. Den eksisterende vinkelformete bygningen er supplert med et vinkelformet nybygg slik at de sammen danner en rektangelformet karrebebyggelse og utgjør et helt bykvartal. Gårdsrommet i kvartalet er glassoverdekket, og i tillegg til å gi dagslys til kontoretasjene er dette rommet formgitt for å være et karakterfullt og samlende fellesrom. Kommunikasjonen mellom bankens forskjellige avdelinger skjer på åpne broer, gallerier og panoramaheiser i hallen. Møterom, auditorium og andre fellesrom ligger til hallen, og store deler av gulvplanet nyttes til personalkantine. På gateplan er det også gjennomgangsmuligheter for publikum.
Anlegget er utformet i et konsekvent og behersket formspråk, med et velutviklet og rikt vokabular i detaljeringen. Primærkonstruksjonene i bygget – søyler, bjelker og dekkeelementer av prefabrikerte betongelementer – er bevisst utnyttet og formgitt for å strukturere bygningskomplekset, samtidig medvirker det til å gi anlegget en harmonisk skala. Dette kommer særlig til uttrykk i glasshallen, som etter juryens mening fremstår som en rikholdig og usedvanlig vellykket arkitektonisk helhet.»

-Utdrag fra begrunnelse for tildeling av Betongtavlen i 1987.

Prosjektet ble også tildelt Glassprisen samme år.

kre01

kre02