FORSVARETS LEDELSESBYGG

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Status: Ferdigstilt
Periode: 2002-2007
Program: Antikvarisk rehabilitering og ombygging av fredede bygninger
Areal: 8.000 m2
Kostnad: ca 470 mill.
Prosjektteam: Atle Røvig, Hanne Sørbø, Petter Løken, Siv Hofsøy, Halinia Noach
Foto: Nils Petter Dahle

ISL

Ledelsesbygget samler Forsvarets overkommando og Forsvarsdepartementet i et felles bygningskompleks på Akershus festning. Anlegget består av et sammenbindende nybygg og tre fredede bygninger. ØKAW Arkitekter hadde ansvaret for rehabiltiering og ombygging av de eldre bygningene, mens Jarmund / Vigsnæs AS utformet nybygget. Prosjekteringen foregikk i samarbeid med Riksantikvaren.


Skolebygningen ble oppført ca. 1860 som underoffiser- og krigsskole. Verkstedbygningen ble oppført samtidig for reparasjon og vedlikehold av artilleriets tyngre våpen, og er et av de første eksemplene på industriarkitektur i Norge. Begge bygningene er tegnet av Schirmer og von Hanno.
Eksteriørene er tilbakeført med utgangspunkt i originaltegninger. Tekniske føringer eri hovedsak innpasset i hulrom i de opprinnelige konstruksjonene. Nye vegger er skilt fra originale bygningsdeler med glassfelt.

isl01

isl02

isl03

isl04