ANNE MARIES VEI 12B

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Privat
Status: Ferdigstilt
Periode: 2008-2013
Program: Bolig; rehabilitering og tilbygg
Areal: 150 m2 rehab. og 35 m2 tilbygg
Kostnad: 5 mill. kr.
Prosjektteam: Atle Røvig, Hanne Sørbø, Dag Melhus
Foto: Jiri Havran, ØKAW Arkitekter

Anne maries vei

Prosjektet omfatter halvparten av en tomannsbolig fra 1938. Huset ligger i et område regulert til bevaring, med strenge restriksjoner i forhold til endring av bygningenes eksteriør. Huset er tegnet av arkitektene Piene og Zahl, og ble tildelt Aker kommunes pris ved ferdigstilling.


Bygningen hadde et omfattende behov for rehabilitering, med omfattende råteskader og utrangerte tekniske installasjoner. For å lette bosituasjonen i byggetiden ble det søkt om tillatelse til å rive en terrasse som ikke inngikk i det opprinnelige byggeprosjektet. Terrassen ble erstattet med et tilbygg i en etasje, delvis bygget inn i terrenget. Taket på tilbygget ble lagt i høyde med det gamle terrassedekket. Søknaden ble innvilget, og byggingen innledet med å lage en midlertidig to-roms leilighet i underetasjen, med boder og våtrom i tilbygget.
Begrenset innfall av dagslys i arealer under terreng er kompensert ved bruk av speil og reflekterende gulv- og takflater. Et terrengsprang i hagen ble benyttet til å etablere et høytsittende glassbyggesteinsfelt som gir lys til badet. Lysarmaturer er hovedsakelig plassert slik at dagslyset forsterkes og fremheves. Ved rehabilitering av den gamle bygningen er det lagt vekt på å ivareta de opprinnelige romformene og fremheve den arkitektoniske kvaliteten som følger av halvplansløsningen og et interessant vertikalsnitt.

AnneMarie

AnneMarie

AnneMarie

AnneMarie

AnneMarie