HELHETSPLAN UMB 2010-2100

Plassering: Ås kommune
Oppdragsgiver: UMB Universitetet for miljø og biovitenskap
Periode: 2010-2100
Areal: 750 000 m2
Prosjektteam: Margrethe Maisey, Tom Wike, Elisabeth Edin Ruge, Rolf Erik Wahlstrøm, Helle Dalen Sørgård

Campus Ås helhetsplan

ØKAW AS Arkitekter ble engasjert av UMB for å utarbeide en helhetsplan som kan løse Campusområdets utfordringer, implementere Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet og legge grunnlag for en videre campusutvikling de neste 100 år.


Gjennom registreringer og analyser har det utkrystallisert seg viktige tiltak for å imøtekomme ønskede mål;
Overordnet traffikalt grep.
Bevisstgjøring og styrking av kvaliteter.
Blå-grønn struktur.
Gangstrøk og siktlinjer
Lokalisering av funksjoner og nærhetsdiagram.
Styrking av senter og knutepunkter.
Ny hovedadkomst.
Nytt adkomsttorg
Ny fellesbygning
Helhetsplanen har en sterk utbyggingsstruktur som tåler utvikling over tid, samtidig som den tilstreber å være tilstrekkelig romdannende etter de første byggetrinn.

UMB 9_Ny_adkomst 4

Sentrale bygg/ funksjoner

UMB 9_Ny_adkomst 1

Overordnet parkakse/ Uraksen

UMB 10_Trafikkmønster

Trafikkmønster

UMB 11_Siktlinjer _

“Vegger” og siktakser