SAGA SENTER

Plassering: Jessheim
Oppdragsgiver: Jessheim Byutvikling AS
Status: Ferdigstilt
Periode: 2009-2013
Program: Bolig og næring
Areal: 19 500 m2
Kostnad: 320 mill.
Kontrakt: Totalentreprise
Prosjektteam: Tom Wike, Elisabeth Edin Ruge, Margrethe Maisey, Tone Andreassen
Foto: Jiri Havran

saga senter

Saga Senter er første ledd i en storutvikling av området sør for jernbanelinjen på Jessheim. Senteret består av en base som inneholder parkering og næringsarealer, i form av et stort treningssenter og flere større butikker, med en boligbebyggelse oppå.


Det har vært et overordnet mål å gi det nye anlegget en rasjonell oppbygging som ivaretar alle funksjonskrav samtidig som man får skapt et bomiljø med intimitet og karakter.
Boligbebyggelsen er delt i to kategorier. Formet som en rygg i nord ligger en todelt lamellstruktur. Mot syd åpner anlegget seg med en punktbebyggelse på tre etasjer. Det er lagt vekt på å skape boliger med høy bokvalitet med optimal lys- og utsiktsforhold.

saga01

saga02

jess18

jess40