SAGA TERRASSE

Plassering: Jessheim
Oppdragsgiver: Jessheim byutvikling
Status: Detaljregulering
Areal: 50. 000 m2
Kostnad: 1.8 mrd. kr
Samarbeid: Grindaker AS Lanskapsarkitekter MNLA, EIDSVOLL ARKITEKTEN v/ Erik Ruud
Prosjektteam: Tom Wike, Hanne Sørbø, Erlend Kvarekvål, Unni Alstad

Saga Terrasse

ØKAW Arkitekter vant en arkitektkonkurranse, utlyst av Jessheim Byutvikling, i 2012.


Prosjektet ‘Høyt hevet’ består av 500 moderne boliger plassert på et grønt platå, én etasje over terreng. Under platået ligger garasjeanlegget og i randsonen er det lagt utadvendte funksjoner som bidrar til å skape liv og aktivitet i gaterommene rundt bebyggelsen.
Oppå platået, mellom byggene er det planlagt frodige gårdsrom med ulik karakter – som Rognhagen, Eplehagen, Furutunet og Kirsebærlunden. Fra gårdsrommene har beboerne fri utsikt, godt lysinnfall og trappeforbindelse til nærområdet rundt.
Spesielt viktig er den visuelle kontakten med Jessheim sentrum over jernbanesporene i vest.
En støyskjerm utformet som et multimøbel eliminerer støy fra togtrafikken og tilbyr rike muligheter for aktivitet og utfoldelse for alle aldersgrupper. Området er blitt døpt ‘Actiongata’ og ligger i direkte forlengelse av Saga parken og Jessheim stasjons østre perrong

SagaTerrasse_detaljregulering_alternativ1_17_Page_02

Gårdsrom1 - 06102014 WEB

Gårdsrom2 - 06102014 WEB