MIDTSTUBAKKEN

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Periode: 2007-2011
Program: Normalbakke
Størrelse: ca. 1.000 m2 bygninger + hoppbakkekonstruksjon
Budsjett: 360 mill.
Prosjektteam: Atle Røvig, Benedicte Bjercke, Lasse Brøgger, Petter Løken
Foto: Jiri Havran, Haavard Graffer, ØKAW

Den nye normalbakken i Holmenkollen nasjonalanlegg erstatter den gamle Midtstubakken som ble revet i 1992. Anlegget er trukket 200 m mot nord for å oppnå bedre vindskjerming fra det stigende terrenget mot Voksenkollen.


For å forebygge konflikter mellom eliteidrett og miljøvern, ble det tidlig formulert miljømål for prosjektet. Særlig ble det lagt vekt på å minimere forbruket og inntransport av materialer, dels av overordnede ressurshensyn, og dels av hensyn til de overbelastede villaveiene opp mot Holmenkollen.
Tilløpskonstruksjonen er derfor erstattet av en kunstig kolle av gravemasser fra sletteområdet, og bakken er lagt så tungt i terrenget at innplanting av trær erstatter bygningsmessige vindskjermer. Bakken ble benyttet under VM 2011, men er primært utformet som et breddeidrettsanlegg som er i daglig bruk av utøvere mellom 10 og 65 år.

Midstubakken

Midstubakken

midt01

midt02

midt03

Midstubakken

Midstubakken

Midstubakken

Midstubakken

Midstubakken

Midstubakken

Midstubakken

gronntribune