CAMPUS ÅS

Plassering: Ås Kommune
Oppdragsgiver: Statsbygg
Status: Detaljprosjekt
Periode: 2010-2019
Program: Veterinærinstitutt samlokalisert med veterinærfakultet
Areal: 63.000 m2
Samarbeid: PG Campus Ås; Henning Larsen Architects A/S, NNE Pharmaplan A/S, Multiconsult AS, Hjellnes Consult AS
Perspektiver og modell: Arkitekter PG Campus Ås
Prosjektteam: Rolf Erik Wahlstrøm, Elisabeth Edin Ruge , Tom Wike, Sturla Sandsdalen, Mirjam Svaboe Steinsvik, Òlafur Finnsson, Håvard Iversen, Turid Hale, Peter Stie Hansen, Catherine Bryn, Lasse Brøgger, Mathias Tvedt, Unni Alstad, Kristján Karl Kristjánsson, Erik Andreas Lind, Peter Oscar Munthe-Kaas, Anne-Stine Reine, Johannes Schlenker-Bø, Hans Kristian Moen, Mai Yoon, Nicca Gade Christensen, Torstein Ødegård, Tone Andreassen, Linn Opsahl, Fredrik Pedersen, Christoffer Andersen.
Foto: Jiri Havran

Kunnskapstreredigert

Prosjektet samler Norges veterinærinstitutt og den tidligere Norges Veterinærhøgskole i et felles bygningskompleks ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås i Akershus. Anlegget skal inneholde dyrebehandlingsfasiliteter, laboratorier med høye krav til smittevern (BSL 2 og 3) samt arealer for administrasjon, forskning og undervisning.


Funksjoner som krever særlig stor takhøyde (rom for dyr, økonomigårder og tunge laboratorier) er samlet i en underetasje formgitt som en sokkel under fløyer med mer generelle og fleksible arealer.
Løsningen gir stor frihet til videre bearbeiding de enkelte avdelinger som inngår i bygningskomplekset uten at andre deler av prosjektet må omarbeides. Samtidig skaper sokkelmotivet en klar avgrensning mellom bebygde arealer og naturlandskapet som omgir universitetet.

Campus Ås

Campus_Aas

Campus modell 1 2015

Campus modell 2 2015

Vetinst.t

Vetinst2.t

Campus modell 3 2015