YOUNGSKVARTALET

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Entra Eiendom AS/Industri Energi AS Holding
Status: Rammesøknad
Periode: 2009-2015
Program: Kontor og næring
Areal: 2.500 m2 (rehabilitering) 7.500 m2 (nybygg)
Perspektiver og modell: ØKAW AS, EVE
Prosjektteam: Tom Wike, Torstein Ødegård, Nicca Gade Christensen, Tone Andreassen, Ryoko Austigard, Unni Alstad

Yongsgate

Kontorbygg sentralt på Youngstorget. Prosjektet omfatter restaurering av tre gamle bygårder og et nybygg i bakgården i samspill med eksisterende kontorbygg for Politidirektoratet


Etter vunnet konkurranse i 2009, har prosjektet gått gjennom mange faser, der skifte av eier og behov har endret seg. Dagens prosjekt som foreligger er et resultat av samarbeid med byantikvaren. Eksisterende bygninger har for lav takhøyde og tilfredstiller ikke dagens krav til kontor og forretning.
Prosjektet restaurerer de tre gamle bygårdene i Youngsgate og etablerer et nybygg som fullfører kvartalet sammen med eksisterende politigård. Dette gir en større utnyttelse av kvartalet og samtidig en mer samlet, fleksibel og brukevennlig bygning.
Kontrasten mellom dagens arkitektur i nybygget og de tre mindre bygårdene fra 1860-70 årene tilfører prosjektet en spenning som kommer til uttrykk i mellomrommet mellom bygningene. Dette vil bli et sentralt vrimleområde for brukerne av prosjektet.

1243-02-OKW-e-02_entrance_R02

1243-02-OKW-e-03_in-between_R02

Yongs modell liten 2015

Yongs modell liten_2 2015

Yongs modell stor 2015