MIDTSTULIA REKRUTTERINGSANLEGG

Plassering: Holmenkollen
Oppdragsgiver: Oslo Kommune
Status: Ferdigstilt
Periode: 2008-2011
Samarbeid: Grindaker Landskapsarkitekter
Prosjektteam: Atle Røvig, Benedicte Bjercke.
Foto: Tove Lauluten

Holmenkollen Rekrutteringsanlegg

Midtstulia rekrutteringsbakker er en del av Holmenkollen nasjonalanlegg.


Anlegget omfatter Slepeheis (Skiheis), heisførerhus, dommertårn, tilløpskonstruksjoner for fire bakker (Hillsize 66m, 44m, 22m og 11m) og lysmaster. Anlegget er et helårsanlegg.
Heisførerhuset er utformet som sirkelsegmenter i mørk grå, pusset lett betong. Den ene veggen er forlenget som en lav mur.
Selve førerhuset og denne lave muren danner et beskyttende gjerde rundt slepetrekkets vendehjul.
Dommertårnet er utformet og plassert slik at det betjener de fire hoppbakkene. Det er utført i stål, sortpigmentert betong og tre.
Prosjektet er utført i samarbeid med Grindaker Landskapsarkitekter.

9495

9492

9461

9502