HISTORISK MUSEUM

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo
Status: Ferdigstilt
Periode: 1994-2003
Program: Registrering, rehabilitering, ombygging, innredning
Kostnad: ca 15. mill
Prosjektteam: Tom Wike, Atle Røvig, Elisabeth Edin Ruge, Torstein Ødegård
Foto: Tom Wike

ukm-butikk

Både arkitekt Henrik Bulls fredede bygning og samlingene representerer uerstattelige kulturverdier som har krevet særlig aktsomhet og engasjement i alle stadier av arbeidene.


Hovedmålsettingen med arbeidet har vært å tilbakeføre “ødelagte” saler og avdelinger til sitt opprinnelige uttrykk, samtidig som moderne krav og teknologi gis innpass innenfor eksisterende konstruksjoner og romlige sammenhenger.
Den bevisste kontrasten mellom et moderne uttrykk og den historiske rammen skaper en spennende dialog.

Bilde1

Bilde2