ROSENKRANTZGATE 16/18

Plassering: Oslo
Oppdragsgiver: Olav Thon Gruppen
Status: Ferdigstilt
Periode: 2009-2011
Program: kontor og næring
Areal: 7.000 m2
Kostnad: 100 mill
Kontrakt: Totalentreprise
Prosjektteam: Tom Wike, Torstein Ødegård, Hanne Sørbø, Line Hellum Fomenko, Pablo Basterrica.
Foto: Jiri Havran

rosenkrantz

Infill-prosjekt mellom bevaringsverdige bygg i Rosenkrantz gate


To bevaringsverdige bygg i Rosenkrantz gate 16 og 18 ble tillatt revet pga store setningsskader. Nybygget har høy utnyttelse. Dette er muliggjort ved at to av byggets syv etasjer er en del av byggets skråtak. Fasaden er brutt opp i to sidepartier og et midtparti, som svar på myndighetenes krav om en todelt fasade. Bakkanten av tomten ligger inn mot «fjellryggen» mot Øvre Vollgate, så for å lede nok dagslys inn i bygget er en overglasset lysgård skåret inn i bakkant.
Dette sørger for god lysspredning helt ned til byggets underetasje. Gavlveggen mot fjellryggen går delvis over 8 etasjer, og er i sin helhet utsmykket med et veggmaleri av billedkunstner Sidsel Westbø. Planen er løst med adkomst og kjernearealer ved hver gavl, og med et fleksibelt kontorlandskap i midtdelen. Fasadens proporsjoner og materialitet er inspirert av gatens øvrige bebyggelse. Prosjektet er et kontor- og forretningsbygg for utleie, og Adecco Norge AS er største leietaker.

roz01

roz02

roz-42

roz-45

kunstvegg-med-mennesker

Rosenkrantzgate

Rosenkrantzgate