OM OSS

ØKAW AS Arkitekter MNAL ble etablert i 1969

Firmaet har vært engasjert i en rekke store og krevende byggeoppgaver for offentlige og private oppdragsgivere. Oppdragenes varierte karakter har gitt omfattende kompetanse i skapende planlegging, prosjektering og produktutvikling. Allsidig produksjon har gitt erfaring med ulike entrepriseformer og samarbeid med forskjellige byggherreorganisasjoner, tverrfaglige prosjekteringsgrupper, andre arkitektkontorer og kunstnere.

Ø K A W Arkitekter har som mål å behandle hvert enkelt prosjekt på grunnlag av dets egne premisser, og å utvikle løsninger som funksjonelt, teknisk og estetisk uttrykker oppgavens karakter. Dette har resultert i en rekke prisbelønte konkurranseprosjekter og ferdige anlegg.

Organisasjon

Firmaet er siden 1984 organisert som aksjeselskap der alle aksjonærene er aktive i firmaet.

Ledelse og eierskap

Ø K A W Arkitekter eies av en partnergruppe bestående av arkitektene Tom Wike, Øystein Midtbø, Rolf Erik Wahlstrøm, Elisabeth Edin Ruge, Sturla Sandsdalen, Hanne Sørbø, Margrethe Maisey, Lasse Hvatum Brøgger, Tone Andreassen, Nicca Gade Christensen, og kontorsjef Trine Hauge.

Kontoret

Ø K A W Arkitekter har i dag 29 ansatte. Vi arbeider med store prosjekter for idrettsanlegg, boliger og næringsformål. Helse-, undervisnings- og forskningsbygg utgjør et særlig satsningsområde. Vi er godt igang med detaljprosjektering av Campus Ås, det største enkeltstående universitetsprosjekt i Norge. I tillegg har vi rammeavtaler med Oslo universitetssykehus, Oslo kommune Bymiljøetaten samt Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Disse avtalene gir oss svært varierte oppdrag.

Kontoret arrangerer årlige studiereiser, prioriterer kursdeltakelse og deltar i konkurranser for å sikre faglig utvikling for alle medarbeidere.

ØKAW ARKITEKTER AS ©