VØYENENGA UNGDOMSSKOLE

Plassering: Bærum Kommune
Oppdragsgiver: Bærum Kommune / Entra Eiendom AS
Status: Ferdigstilt
Periode: 2004-2007
Program: Skolebygg
Areal: 6.800 m2
Kostnad: 100 mill. kr.
Kontrakt: OPS avtale
Prosjektteam: Øystein Midtbø, Anna Slungaard Berg, Fredrik Larsson, Anne Linnerud
Foto: Jiri Havran

voyenenga

Byggets radiære form viser såvel skolens samlende plass i lokalsamfunnet, som dens utadrettede virksomhet. En bevisst bruk av geometri og synlige konstruksjoner er anvendt for å stimulere elevenes kreativitet. Ønsket har vært en pedagogisk arkitektur som skaper nysjerrighet om de geometriske sammenghenger som danner grunnlag for forståelse av naturens oppbygging.


Arealøkonomi og universell utforming har resultert i det sentrale torgrommet. Det er lagt vekt på varige solide materialer som tilgodeser rasjonell drift og aldres med verdighet. Krav til et godt innemiljø og lav energibruk har resultert i utstrakt bruk av tre, gode romhøyder og moderne tekniske løsninger. Det ble satt et ambisiøst energikrav (2004) på 120 kWt/m2/år.
Skolens form gir anlegget en sterk identitet og legger til rette for et aktivt fellesskap. Vøyenenga ungdomsskole og flerbrukshall har en sentral plass i nærmiljøet. I samspill med Vøyenenga senter og Kirkerudbakken vil den foruten skolefunksjonen, også fungere som et lokalt kultur- og fagsenter.

Voyenga_prosjektbilde900_03

Voyenga_prosjektbilde900_04

Voyenga_prosjektbilde900_05

voy01

Voyenga_prosjektbilde900_02

Voyenga_prosjektbilde900_08

Voyenga_prosjektbilde900_09